FPT Retail: Đã thu hồi hết nợ của bà Nguyễn Bạch Điệp, đẩy mạnh mở rộng chuỗi dược phẩm năm 2019

FPT Retail: Đã thu hồi hết nợ của bà Nguyễn Bạch Điệp, đẩy mạnh mở rộng chuỗi dược phẩm năm 2019

VietTimes -- Năm 2019, FPT Retail lên kế hoạch doanh thu là 17.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 418 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng lần lượt là 16% và 20% so với năm 2018. Bên cạnh đó, công ty này cũng đặt mục tiêu mở rộng chuỗi nhà thuốc lên 70 cửa hàng và gia tăng độ phủ sóng ra toàn quốc.
FPT: Bằng chứng thuyết phục cho quyết sách thoái mảng bán lẻ, tập trung mảng công nghệ

FPT: Bằng chứng thuyết phục cho quyết sách thoái mảng bán lẻ, tập trung mảng công nghệ

VietTimes – Những chuyển biến trong hiệu quả kinh doanh sau khi thoái vốn khỏi lĩnh vực phân phối và bán lẻ sản phẩm công nghệ đã cho thấy đây là hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, khi tập trung vào lĩnh vực công nghệ, Tập đoàn FPT cũng phải giải quyết bài toán hàng đầu là nguồn nhân lực.