FLC muốn nhượng lại 550 tỷ đồng vốn góp tại công ty con

VietTimes -- Cụ thể, FLC muốn nhượng lại 100 tỷ đồng vốn góp tại FLC Vĩnh Phúc và 450 tỷ đồng vốn góp tại KCN FLC Hoàng Long
Phối cảnh KCN "kiểu mẫu" FLC Hoàng Long
Phối cảnh KCN "kiểu mẫu" FLC Hoàng Long

Theo văn bản số 63/NQ- HĐQT, được Chủ tịch Quyết ký ngày 6/12/2016, HĐQT CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK – FLC) vừa thông qua chủ chương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp tại tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Vĩnh Phúc và Công ty TNHH Khu công nghiệp FLC Hoàng Long (FLC Hoàng Long).

Cụ thể, FLC muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần 100 tỷ đồng vốn góp của FLC tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Vĩnh Phúc (FLC Vĩnh Phúc) và 450 tỷ đồng vốn góp của FLC tại Công ty TNHH Khu công nghiệp FLC Hoàng Long. Giá trị chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn giá trị phần vốn góp chuyển nhượng.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của FLC, Tập đoàn này đang có 16 công ty con. FLC góp 100 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc từ tháng 11/2014 với ngành nghề chính là xây dựng và kinh doanh bất động sản. Người đại diện pháp luật của FLC Vĩnh Phúc là bà Hương Trần Kiều Dung – người vẫn đang giữa chức vụ Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC. Đồng thời, bà Dung cũng đang là người đại diện theo pháp luật của FLC Hoàng Long, công ty được FLC góp vốn thành lập tháng 10/2015.