Eximbank nhận 8 bộ hồ sơ ứng viên vào HĐQT, 1/4 tài liệu đi không gặp chủ

VietTimes -- HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Eximbank (HSX: EIB) vừa có văn bản số 3460/2016/EIB-TGĐ gửi UBCKNN và HOSE, báo cáo về biên bản kiểm hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020). Văn bản ký bởi Thành viên HĐQT kiêm TGĐ EIB, Lê Văn Quyết.
Eximbank nhận 8 bộ hồ sơ ứng viên vào HĐQT, tài liệu của 165 triệu cổ phần không gặp chủ.
Eximbank nhận 8 bộ hồ sơ ứng viên vào HĐQT, tài liệu của 165 triệu cổ phần không gặp chủ.

Cụ thể, ngày 18/7, HĐQT Eximbank tiến hành kiểm hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ VI (2015 - 2020). Theo đó, trong thời gian nhận hồ sơ từ ngày 17/6-14/7, Eximbank đã nhận được 8 hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự của 8 ứng viên.

Căn cứ danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã được cổ đông đề cử, ứng cử, HĐQT Ngân hàng sẽ xem xét tiêu chuẩn đáp ứng theo các quy định đối với ứng cử viên, và trình xin ý kiến NHNN thông qua.

Cũng theo biên bản, vốn điều lệ của Eximbank tại thời điểm 9/6/2016 là 12.355.229.040.000 đồng, tương ứng 1.235.522.904 cp, trong đó có 6.090.000 cổ phiếu quỹ.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 9/6, Eximbank đã gửi cho cổ đông 15.370 bộ tài liệu cho 15.370 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 4.143 bộ bị trả về do cổ đông đã thay đổi chỗ ở hoặc thường xuyên đi vắng, tương ứng 164.948.120 cổ phần, chiếm 13,416% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên lần 2 của Eximbank, nhiều cổ đông đã có ý kiến về tờ trình số lượng thành viên HĐQT tối đa là 9 hoặc 11 người.

ĐHCĐ bất thường của Ngân hàng dự kiến tổ chức ngày 2/8 tới.

Ninh Giang