Eximbank lỗ 588 tỷ đồng trong quý IV, cả năm lãi 86 tỷ đồng

Nguyên nhân khiến Eximbank thua lỗ trong quý cuối năm là do trích lập dự phòng tăng đột biến lên 935 tỷ đồng.
Eximbank lỗ 588 tỷ đồng trong quý IV, cả năm lãi 86 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank - mã: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015.

Theo đó, tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của ngân hàng đạt 125.829 tỷ đồng, giảm 21,9% so với đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 84.759 tỷ đồng, giảm 2,73% so với năm trước. Tiền gửi khách hàng đạt 98.430 tỷ đồng, giảm 2,9%.

Trong quý IV/2015, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 952 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm, ngân hàng đạt 3.397 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Một số hoạt động kinh doanh đem lại kết quả khả quan như lãi từ dịch vụ 73,7 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác 26,7 tỷ đồng, tuy nhiên hoạt động kinh doanh ngoại hối trong kỳ lỗ 6,6 tỷ đồng, mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 800 triệu đồng, lỗ từ góp vốn, mua cổ phần 1,8 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng của ngân hàng trong quý IV đạt 346 tỷ đồng tuy nhiên bất ngờ lợi nhuận trước thuế quý IV của Eximbank âm 588 tỷ đồng. Mức lỗ này đã giảm 33% so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân khiến Eximbank lỗ trong quý này là do ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro lên tới 935 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, Eximbank ghi nhận 89 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và âm 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả kém xa kế hoạch 1.000 tỷ lợi nhuận đã đề ra, tuy nhiên con số đạt được so với năm trước cũng ghi nhận sự cải thiện nhẹ.

Tính đến ngày 31/12/2015, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank còn 1,85% so với mức 2,45% cuối năm 2014. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 802 tỷ đồng, giảm 40% so với mức 1.343 tỷ đồng của năm 2014.

Eximbank đang nắm giữ 5.251 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành với mệnh giá 6.230 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ