Dùng 38,5 triệu cp SHI, Quốc tế Sơn Hà hút về 280 tỉ đồng trái phiếu

VietTimes – Tính đến ngày 10/9, số cổ phiếu SHI được Quốc tế Sơn Hà dùng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu có giá trị thị trường lên tới 770 tỉ đồng.

Nhà máy Sơn Hà tại KCN Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: SHI)

Nhà máy Sơn Hà tại KCN Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: SHI)

Ngày 28/7/2021, CTCP Quốc tế Sơn Hà (Mã CK: SHI) đã phát hành thành công 280 tỉ đồng trái phiếu loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền cho một công ty bảo hiểm trong nước.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được bảo đảm bằng 38,5 triệu cổ phiếu SHI và 12 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn Toàn Mỹ (TMY) - thành viên của SHI. Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên của lô trái phiếu là 11%/năm. Thương vụ được thu xếp bởi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và CTCP Chứng khoán BIDV (BSC).

Kết phiên giao dịch ngày 10/9, cổ phiếu SHI đóng cửa ở mức 20.000 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, 38,5 triệu cổ phiếu được SHI nêu trên giá trị thị trường lên tới 770 tỉ đồng.

Luỹ kế nửa đầu năm 2021, SHI ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.286 tỉ đồng, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỉ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của SHI âm tới 284,5 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 5,5 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do số dư hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng mạnh trong kỳ.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2021, các khoản phải thu ngắn hạn của SHI đạt 2.173,7 tỉ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (1.895,5 tỉ đồng). Tương tự, số dư hàng tồn kho của SHI cũng tăng 13,6% so với đầu năm 2021, đạt mức 1.196,5 tỉ đồng. Tổng cộng, hai khoản mục này đã chiếm tới 70,2% quy mô tổng tài sản của SHI tại thời điểm cuối quý 2/2021.

Trong khi đó, SHI cũng đang chịu áp lực lớn từ nguồn vốn vay. Tại ngày 30/6/2021, nợ phải trả của SHI đạt 3.405,5 tỉ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đạt gần 2,5 lần.

Trong đó, riêng số dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của SHI đã lên tới 2.178,5 tỉ đồng, gấp gần 1,6 lần quy mô vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, công ty này còn có hơn 213 tỉ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Cuối tháng 7/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chấp thuận chủ trương, đồng ý tiếp nhận kinh phí tài trợ của CTCP Quốc tế Sơn Hà (Mã CK: SHI) để tổ chức lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu đô thị dịch vụ, thể dục thể thao Mai Pha - Tân Liên - Gia Cát.

Dự án này có quy mô nghiên cứu lập quy hoạch gần 900 ha, thuộc địa phận xã Mai Pha, Tp. Lạng Sơn và xã Tân Liên, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Quy mô dân số dự kiến của khu đô thị khoảng 50.000 - 60.000 người./.