Bán xong cổ phiếu quỹ, VHM muốn huy động 6.530 tỉ đồng trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – CTCP Vinhomes (Mã CK: VHM) dự kiến phát hành tối đa 6.530 tỉ đồng trái phiếu theo hai hình thức chào bán ra công chúng và riêng lẻ trong năm 2021.

HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) vừa thông qua nghị quyết về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá phát hành tối đa 6.530 tỉ đồng.

Theo đó, VHM dự kiến phát hành tối đa 4.370 tỉ đồng trái phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với công ty.

Bên cạnh đó, VHM cũng muốn chào bán riêng lẻ tối đa 2.160 tỉ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Cả hai đợt phát hành dự kiến được VHM thực hiện trong năm 2021.

Chủ tịch HĐQT VHM giao Tổng giám đốc căn cứ vào tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 30/6/2021, dư nợ trái phiếu phát hành của VHM đạt 14.397,9 tỉ đồng, trong đó trái phiếu dài hạn đến hạn trả là 8.491,4 tỉ đồng.

Ở một diễn biến khác, từ ngày 26/7 đến 11/8/2021, VHM đã bán ra toàn bộ 60 triệu cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân 108.637 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về 6.518,2 tỉ đồng.

Trong nửa đầu năm 2021, kết quả kinh doanh của VHM tiếp tục tạo dấu ấn với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 41.711,6 tỉ đồng và 15.628,6 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 82% và 52% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản VHM đạt 210.000 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 99.170 tỉ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 66.995,5 tỉ đồng./.