Đưa vào diện kiểm soát và duy trì kiểm soát đặc biệt đối với cổ phiếu PNC

VietTimes -- Theo Quyết định số 52 ngày 13/02/2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HoSE), CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) sẽ vào diện kiểm soát kể từ ngày 27/02/2018.
Đưa vào diện kiểm soát và duy trì kiểm soát đặc biệt đối với cổ phiếu PNC. (Ảnh: PNC)
Đưa vào diện kiểm soát và duy trì kiểm soát đặc biệt đối với cổ phiếu PNC. (Ảnh: PNC)

Lý do là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là -39,5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là -66,51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 là -105,86 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 và 2017, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Cùng ngày, HoSE cũng ra thông báo số 186/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát và duy trì diện kiểm soát đặc biệt đối với PNC.

Thông báo nêu rõ, cổ phiếu PNC vẫn thuộc diện kiểm soát đặc biệt (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận) theo Quyết định số 285/QĐ-SGDHCM ngày 13/07/2016 về việc đưa cổ phiếu PNC vào diện kiểm soát đặc biệt.

“SGDCK TP.HCM sẽ xem xét đưa cổ phiếu PNC ra khỏi diện kiểm soát/kiểm soát đặc biệt căn cứ theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 và tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin của PNC”, HoSE thông báo.

CTCP Văn hóa Phương Nam tiền thân là Công ty Văn hóa Dịch vụ Tổng hợp Quận 11 được thành lập tháng 02/1982, trực thuộc phòng VHTT Quận 11.

Tháng 08/1999, Công ty Phương Nam hoàn tất tiến trình cổ phần hóa, trở thành Công ty Cổ phần SXKD Vật phầm Văn hóa Phương Nam. Công ty Phương Nam hoàn tất tiến trình cổ phần hóa, trở thành Công ty Cổ phần SXKD Vật phầm Văn hóa Phương Nam, đánh dấu một giai đoạn chuyển mình đầy cơ hội và thách thức./.