Dự án Khu du lịch sinh thái Bình An bị chấm dứt hoạt động do 10 năm không “nhúc nhích”

VietTimes -- Dự án Khu du lịch sinh thái Bình An do Công ty TNHH Thương mại Thiên Ân làm chủ đầu tư đã được UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2009. Tuy nhiên đến nay đã 10 năm, nhà đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.
Dự án khu du lịch sinh thái Bình An thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Dự án khu du lịch sinh thái Bình An thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch sinh thái Bình An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đất Đỏ chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; UBND huyện Đất Đỏ thực hiện thông báo việc chấm dứt hoạt động dự án nêu trên và công bố quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt hoạt động Dự án cho người dân trong vùng Dự án theo đúng quy định.

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án Khu du lịch sinh thái Bình An do Công ty TNHH Thương mại Thiên Ân làm chủ đầu tư đã được UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2007, và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2009.

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã 10 năm, nhà đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, dự án này còn bị Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét chấm dứt hoạt động do có nhiều sai phạm về đất đai, môi trường, nghĩa vụ tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản…

Ngày 18/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các ngành có liên quan và Tổ chuyên viên giúp việc làm việc với nhà đầu tư. Các thành viên cuộc họp đã thống nhất chấm dứt hoạt động dự án theo đề nghị Kết luận của Kiểm Toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ. Trong trường hợp, nhà đầu tư có nguyện vọng tiếp tục thực hiện dự án, các cơ quan chức năng đã đề nghị Công ty có báo cáo về tình hình triển khai dự án, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, cam kết về tiến độ thực hiện cụ thể và cung cấp các tài liệu chứng minh khả năng tài chính để triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay Nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện báo cáo.

Theo kết quả đối chiếu với Cục thuế tỉnh, Công ty TNHH Thương mại Thiên Ân - chủ đầu tư dự án còn nợ tiền thuê đất từ năm 2013 đến nay với số tiền 151 triệu đồng. Ngoài ra, nhà đầu tư dự án trên không thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư và không chứng minh được khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện Dự án.

Từ kết quả vụ việc trên cho thấy, việc chậm triển khai dự án này thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chấm dứt hoạt động dự án này.