Dự án City of Dream: Các cổ đông đã báo cáo khống tài chính như thế nào?

VietTimes -- Các cổ đông góp vốn thành lập Công ty Vimediland thực hiện dự án City of Dream không góp đủ vốn như cam kết và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Dù không đủ vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 290 tỷ đồng, nhưng Công ty Vimediland vẫn khai khống vốn điều lệ là đủ.
Khu "đất vàng" số 17 Phạm Hùng/ Ảnh: Vietnammoi.vn
Khu "đất vàng" số 17 Phạm Hùng/ Ảnh: Vietnammoi.vn

Biến đất thông quan thành cao ốc

Mới đây, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã ban hành Kết luận thanh tra toàn diện Dự án tại số 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm (City of Dream).

Nguồn gốc đất của dự án là do UBND Thành phố cho Công ty Interserco thuê để làm Điểm Thông quan nội địa thành phố Hà Nội.

Từ năm 2011, Công ty Interserco đã liên danh với Công ty AZ báo cáo đề xuất UBND Thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án văn phòng thương mại và nhà ở cao cấp.

Đến năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Công ty Interserco, Công ty AZ và của sở Tài chính, ngày 15/6/2016 UBND Thành phố có Văn bản số 3580/UBND-KT cho phép Công ty Inteserco cùng đối tác là Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang (Hà Nội) góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Vimediland để thực hiện Dự án City of Dream tại khu đất số 17 đường Phạm Hùng.

Sau khi được cấp Đăng ký doanh nghiệp, Công ty Vimediland đã thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án. Đến nay dự án chưa được UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Diện tích khu đất vẫn do Công ty Interserco quản lý, sử dụng.

Báo cáo khống

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư, Công ty Vimediland và các cổ đông của Công ty Vimediland có một số sai phạm.

Theo Thanh tra TP Hà Nội cho đến nay, Công ty Vimediland mới chỉ có 147,9 tỷ đồng (do bà Tạ Thị Thùy Trang nộp), không đủ vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 290 tỷ đồng, nhưng tại báo cáo trong hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần 1 và lần 2 thể hiện đã có 290 tỷ đồng là không trung thực, không chính xác, khai khống vốn điều lệ.

Việc Công ty Interserco và Công ty AZ  không góp vốn theo cam kết là không thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 3580/UBND-KT ngày 15/6/2016. Trong khi đó, bà Tạ Thị Thùy Trang đã góp vốn theo cam kết nhưng chậm 67 ngày.

Giữa Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang ký Hợp đồng số 02/HĐCN-VIMEDILAND ngày 12/7/2016, trong đó Công ty AZ chuyển nhượng cho bà Tạ Thị Thùy trang 6.090.000 cổ phần, tương đương 60.900.000.000 đồng, tương ứng 21% vốn điều lệ của Công ty Vimediland là trái quy định pháp luật.

Đặc biệt, Công ty AZ đã báo cáo không trung thực, không chính xác về nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2015 gửi liên ngành Thành phố), cụ thể:

Báo cáo tài chính Công ty AZ lập và gửi Sở kế hoạch và Đầu tư để làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án thể hiện tại thời điểm 31/12/2010, Công ty AZ có vốn chủ sở hữu là 679.195.610.546 đồng. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính Công ty AZ nộp tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 là 247.184.217.420 đồng.

Báo cáo tài chính Công ty AZ lập và gửi Sở Tài chính để thẩm định năng lực khi tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Bất động sản Vimediland thể hiện tại thời điểm 31/12/2015, Công ty có vốn chủ sở hữu là 523.307.552.979 đồng. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính do Công ty AZ nộp tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 239.879.071.313 đồng.

Ngoài ra, ngày 12/5/2011 và ngày 14/5/2011, Công ty AZ  ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng với Công ty Interserco về việc hợp tác đầu tư để thực hiện dự án, nhưng đến ngày 09/12/2015 Công ty AZ (Bên A) lại ký Biên bản thỏa thuận với Công ty Vimedimex (Bên B) theo đó “… Bên A có trách nhiệm đàm phán với Công ty Interserco … nhận chuyển nhượng hết tỷ lệ cổ phần của đối tác; …. Bên B là Công ty cổ phần tập đoàn dược Vimedimex cam kết thực hiện:

Giai đoạn 1: Bên B thanh toán cho Bên A số tiền 550 tỷ đồng; Giai đoạn 2: Dựa trên tổng mức đầu tư của dự án… Bên B lo vốn chuyển cho Bên A để Bên A góp đủ 35% vốn điều lệ” Và Công ty Vimedimex đã chuyển 260 tỷ đồng là việc làm không rõ ràng.

Việc liên danh (Công ty Interserco và Công ty AZ) trước đây đã đề xuất UBND Thành phố cho phép thành lập Công ty cổ phần Vimediland (trong đó có cổ đông là bà Tạ Thị Thùy Trang), đến nay Công ty Interserco và Công ty AZ không góp vốn theo cam kết nhưng lại có văn bản đề nghị UBND Thành phố chấp thuận cho Công ty Interserco và Công ty AZ góp vốn  thành lập pháp nhân mới, trong đó không có bà Tạ Thị Thùy Trang để thay thế pháp nhân trước đây là Công ty cổ phần Bất động sản Vimediland để tiếp tục kế thừa, tiến hành thực hiện dự án đầu tư tại số 17 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm là việc làm chậm tiến độ thực hiện Dự án, gây phức tạp cho việc quản lý của UBND Thành phố.

Về sai phạm báo cáo khống vốn điều lệ đã bị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng, Công ty Vimediland đã thực hiện nộp phạt. "Trách nhiệm trên thuộc Công ty Interserco, Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang", Thanh tra Sở KH&ĐT Hà Nội xác định.