Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Long An

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Long An đến năm 2020.
Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Long An

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa KCN An Nhựt Tân 2 quy mô 162 ha tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ ra khỏi Quy hoạch và bổ sung KCN Quốc tế Trường Hải tại Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ với diện tích 162ha thay thế KCN An Nhựt Tân 2 vào Quy hoạch.

Các KCN khác nằm trong quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Long An được phê duyệt tại Công văn số 463/TTg-KTN ngày 28/3/2013 không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Long An thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Long An cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và thành lập KCN theo quy định; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các KCN.

Triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN theo quy định để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, tính đến ngày 7/1/2016, tỉnh Long An có 28 KCN, với hơn 10.000ha, trong đó có 24 khu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư với diện tích hơn 8.247ha. Có 16 khu đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy gần 57%, tăng 7,09% so kế hoạch năm 2015.

Trong năm 2015, các KCN thu hút 157 dự án với 89 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn hơn 518 triệu USD, tăng 18,67% về dự án, tăng 51% về vốn so với năm 2014 và 68 dự án đầu tư trong nước, với 11.000 tỉ đồng, tăng 6,25% về dự án, tăng trên 251% về vốn so với năm 2014.

X.T