Điều chỉnh dự án “Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng”.

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng".
Dự án "Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng" được gia hạn thực hiện đến ngày 31/8/2018 theo Hiệp định Tài trợ- (Ảnh minh họa).
Dự án "Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng" được gia hạn thực hiện đến ngày 31/8/2018 theo Hiệp định Tài trợ- (Ảnh minh họa).

Theo đó, dự án được gia hạn thực hiện đến ngày 31/8/2018 theo Hiệp định Tài trợ. Dự án ”Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng” có tổng mức đầu tư là 276,61 triệu USD, trong đó vốn IDA tài trợ là 112,100 triệu SDR (tương đương 175 triệu USD).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia hạn thời hạn thực hiện dự án theo Hiệp định trên. 

Đồng thời, UBND thành phố Hải Phòng triển khai các biện pháp phù hợp để hoàn thành Dự án theo đúng thời gian được gia hạn, không để phải tiếp tục gia hạn; có trách nhiệm bố trí nguồn chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án và Hiệp định kể cả phí cam kết.

Ngoài ra, theo văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu UBND thành phố Cần Thơ báo cáo, làm rõ về dự án “Thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ” và về những phản ánh trên các báo.

Cụ thể, trên báo Thanh niên ngày 12/11 có bài viết tựa đề “Nhà máy nước thải 500 tỉ chưa xây xong đã lạc hậu” phản ánh: Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ thuộc Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ” vay vốn ODA của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) có tổng mức đầu tư hơn 19 triệu euro (hơn 494 tỉ đồng) được khởi công năm 2007 và dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Nhưng đến nay, nhà máy mới cơ bản hoàn thành song không thể hoạt động vì công nghệ xử lý đã lạc hậu.

Về phản ánh trên, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Cần Thơ báo cáo, làm rõ về Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ” và về những phản ánh trên Báo Thanh niên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ rà soát các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi, không để tình trạng tương tự như trên, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý.