Diễn đàn chấn hưng văn hoá trong doanh nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững là nội dung quan trọng sẽ được bàn thảo tại Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” tổ chức vào ngày 3/12 tới đây.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt trong và ngoài nước.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt trong và ngoài nước.

Diễn đàn do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… phối hợp tổ chức, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) thực hiện.

Theo Ban Tổ chức, diễn đàn Văn hoá với doanh nghiệp gồm 2 hoạt động chính. Trong đó, Hội thảo Chấn hưng văn hóa - Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững sẽ tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề: Vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những bài học thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19; giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững sau Covid-19, các xung đột địa-chính trị, địa-kinh tế trên thế giới, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Cùng với đó là lễ tôn vinh và trao chứng nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022. Đây là các doanh nghiệp đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" xét, công nhận. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, mục đích của Diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động./.