Điểm lại những năm Dậu rực rỡ trong lịch sử Việt Nam

Gà là loài vật có liên quan mật thiết và nhiều ảnh hưởng tới những giá trị tinh thần của nhân loại. Đối với người Việt Nam, những năm Gà (năm Dậu) cũng là những mốc son rực rỡ, ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc.

Minh họa Hoàng đế Quang Trung đánh tan quân Thanh tết Kỷ Dậu 1789

Minh họa Hoàng đế Quang Trung đánh tan quân Thanh tết Kỷ Dậu 1789

Điểm lại những năm Dậu rực rỡ trong lịch sử Việt Nam ảnh 1