Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng hàng không - vũ trụ trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam sẽ thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng hàng không - vũ trụ, đặc biệt đối với các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

PGS. TS. Phạm Ngọc Lãng được bầu Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam.
PGS. TS. Phạm Ngọc Lãng được bầu Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam.

Đó là một trong những mục tiêu lớn của Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam -VASA (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) vừa được thông qua ngay tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội vừa được tổ chức ngày 7/11.

PGS. TS Phạm Ngọc Lãng - nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 - được bầu làm Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ mới.

Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam kế thừa và phát triển từ Hội Khoa học - kỹ thuật Hàng không được thành lập từ năm 2005. Tại Đại hội lần thứ II (năm 2010, Hội đã đổi tên thành Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam. Hội xác định mình là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp, một tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận, Hội có sứ mệnh chính là kết nối các thành viên cá nhân và tập thể có hoạt động trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ và các lĩnh vực có liên quan.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, đưa các hoạt động đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả; triển khai có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn.

Đại hội Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2015 vừa diễn ra ngày 7/11.

Đại hội Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2015 vừa diễn ra ngày 7/11.

Hội tập hợp, quy tụ, tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho các hội viên tập thể và cá nhân phát huy tiềm năng, năng lực đóng góp cho sự phát triển của ngành Hàng không - Vũ trụ bằng các hoạt động và sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, Hội đẩy mạnh hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế tranh thủ, tiếp nhận những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới; ưu tiên, thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Hàng không - Vũ trụ, đặc biệt đối với các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, lĩnh vực an ninh- quốc phòng.

Đại hội biểu quyết đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu thành lập mô hình “Tập đoàn Hàng không – Vũ trụ Việt Nam” (VASA Group) theo loại hình doanh nghiệp 100% phi lợi nhuận với tôn chỉ “Tổ quốc – Nhân dân – Hội viên”. Tổng Giám đốc và các Giám đốc chức năng sẽ được lựa chọn thông qua nhiều vòng thi tuyển đánh giá năng lực. Hội đồng quản trị lâm thời sẽ bao gồm các thành viên Ban thường vụ VASA theo chế độ không hưởng lương, thù lao.