Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

VietTimes -- Diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 7-12/5/2018, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 1
 
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 2
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 3
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 4
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 5
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 6
Dấu ấn Hội nghị trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 7