Đánh giá an toàn các hệ thống có nhu cầu kết nối với CSDL quốc gia dân cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an đánh giá an toàn thông tin các cơ sở dữ liệu (CSDL) có nhu cầu kết nối với CSDL quốc gia về dân cư để bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện 2 dự án “Xây dựng CSDL quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân”, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, ngành, địa phương ngày 16/6.

Bên cạnh nhiệm vụ đánh giá an toàn thông tin các CSDL có nhu cầu kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, Bộ TT&TT sẽ cùng với Bộ Công an nghiên cứu, thiết lập hệ thống định danh và xác thực điện tử trên cơ sở khai thác thông tin từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước công dân.

CSDL quốc gia về dân cư đã được Bộ Công an khai trương ngày 25/2 và đưa vào vận hành, khai thác chính thức trên diện rộng từ ngày 1/7. (Ảnh minh họa: Internet)
CSDL quốc gia về dân cư đã được Bộ Công an khai trương ngày 25/2 và đưa vào vận hành, khai thác chính thức trên diện rộng từ ngày 1/7. (Ảnh minh họa: Internet)

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện CSDL quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân , bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, sẵn sàng tổng kết và vận hành chính thức cùng thời điểm Luật Cư trú có hiệu lực.

“Trong quá trình triển khai kịp thời đánh giá, chấn chỉnh, xử lý vi phạm để bảo đảm quyền, lợi ích của người dân cũng như động viên, khen thưởng hoặc đề xuất đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ” , thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Bộ Công an còn được yêu cầu phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương đề xuất các giải pháp cấp giấy tờ cư trú hoặc xác nhận cư trú với những trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề về quốc tịch để thực hiện tốt công tác quản lý và bảo đảm quyền, lợi ích của người dân.

Với Bộ Tư pháp, cơ quan này được yêu cầu chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDL về hộ tịch, kết nối với CSDL quốc gia về dân cư.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề quốc tịch cho các trường hợp không có quốc tịch Việt Nam hoặc chưa xác định được quốc tịch Việt Nam, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Xây dựng quy định về phí, lệ phí khai thác CSDL quốc gia về dân cư trên cơ sở Đề án thu phí, lệ phí do Bộ Công an đề xuất là nhiệm vụ Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Công an thực hiện.

Song song với việc hoàn thiện CSDL, hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, các bộ, ngành, địa phương còn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong kết nối, tích hợp, chia sẻ và sử dụng CSDL quốc gia về dân cư.

Việc này nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư cũng như góp phần xây dựng Chính phủ điện tử .

Hơn 35 triệu công dân đã được cấp số định danh cá nhân

“Xây dựng CSDL quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân” là 2 dự án quan trọng do Bộ Công an chủ trì.

Là một trong những CSDL quốc gia quan trọng tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử, CSDL quốc gia về dân cư đã được Bộ Công an khai trương ngày 25/2 và sẽ đưa vào vận hành, khai thác chính thức trên diện rộng từ ngày 1/7 - thời điểm Luật Cư trú có hiệu lực thi hành.

CSDL quốc gia về dân cư được thiết kế để kết nối, cho phép các hệ thống thông tin khác khai thác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) do Bộ TT&TT quản lý và Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, sẽ tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, giảm chi phí ngân sách nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT của các CSDL chuyên ngành.

Về tiến độ triển khai 2 dự án, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, đến ngày 1/6, lực lượng công an cả nước đã đạt mốc thu nhận 50 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử, hoàn thành mục tiêu trước 1 tháng so với kế hoạch đề ra.

Đến ngày 7/6, toàn quốc đã thu được hơn 100 triệu phiếu DC01 (phiếu thu thập thông tin dân cư – PV), đạt 99,6% và rà soát, làm sạch đạt 92,9%; đã có hơn 35 triệu công dân trong đó có hơn 6 triệu trẻ sơ sinh, đã được cấp số định danh cá nhân. Bộ Công an dự kiến ngày 18/6 tiến hành cấp khoảng 90% số định danh cá nhân cho công dân trên cả nước.

Cùng với đó, công tác triển khai kết nối CSDL quốc gia về dân cư với các bộ, ngành và cơ quan ngoài Bộ Công an đang được tích cực triển khai. Về kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về dân cư xuống địa phương, Bộ Công an dự kiến trong tháng 7/2021 sẽ hoàn thành kết nối với 63 tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc kết nối, khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT đang cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an phối hợp với các địa phương để kết nối các hệ thống thông tin phục vụ cung cấp hơn 200 dịch vụ công trực tuyến mức 4 với CSDL quốc gia về dân cư, thông qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia - NGSP.

Sau khi hoàn thành, người dân khi sử dụng hơn 200 dịch vụ công trực tuyến mức 4 này sẽ được giảm thiểu yêu cầu giấy tờ cá nhân.

Theo ICTNews