Infographic Đại hội đồng IPU-132

Đúng 20 giờ ngày 28/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tham dự và điều hành: Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng; Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong; Cố vấn đặc biệt, đại diện Tổng Thư ký Liên hợp quốc, bà Amina Mohammed. 

Thành viên tham dự có164 thành viên của IPU, 10 thành viên liên kết, các quan sát viên và các tổ chức quốc tế khác.
 

Theo: Báo Tin Tức