Đại gia BOT dự kiến lãi hơn 400 tỷ nhờ hoán đổi trái phiếu

Đại gia BOT dự kiến lãi hơn 400 tỷ nhờ hoán đổi trái phiếu

VietTimes -- Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) cho biết, công ty đã nhận được thông báo hoán đổi Trái phiếu của Metro Pacific Tollways Corporation (MTPC) với tổng giá trị 529 tỷ đồng được hoán đổi thành 29 triệu cổ phiếu LGC vào ngày 15/9, dự kiến CII sẽ thu về 424 tỷ đồng từ thương vụ này.