Đà Nẵng: Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang

VietTimes – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ GTVT về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng theo hình thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng-Thuê dịch vụ-Chuyển giao (BLT).
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng.

Nguyên nhân, theo Bộ GTVT và các Bộ ngành liên quan, là do việc sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải để thanh toán cho nhà đầu tư theo phương án tài chính Dự án là không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Cụ thể, trong thời gian Bộ GTVT tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt dự án và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, các bộ ngành liên quan đã có văn bản hướng dẫn liên quan đến việc triển khai Dự án. Và theo quy định mới này, việc sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải để thanh toán cho nhà đầu tư phải tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, có trong kế hoạch trung hạn từng kỳ được cấp thẩm quyền thông qua.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh bổ sung vốn này vào nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 là không khả thi. Mặt khác, tại thời điểm này không đủ điều kiện để xây dựng, trình cấp thẩm quyền thông qua nguồn vốn trong kế hoạch ngân sách trung hạn 2021-2025.

Với những lý do trên, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng như đề nghị của Bộ GTVT và ý kiến của các Bộ ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT xử lý các vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ động phối hợp với Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan nghiên cứu, cân đối và bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật.