Đà Nẵng: DN cổ phần vốn nhà nước thưởng Tết đến 300 triệu đồng/người

VietTimes – Trong khi mức thưởng Tết cao nhất thuộc về DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước với 300.000.000 đồng/người, thì tại DN dân doanh mức thưởng chỉ 100.000 đồng/người.

Trong khi mức thưởng Tết cao nhất thuộc về DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước với 300.000.000 đồng/người, thì tại DN dân doanh mức thưởng chỉ 100.000 đồng/người.

Trong khi mức thưởng Tết cao nhất thuộc về DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước với 300.000.000 đồng/người, thì tại DN dân doanh mức thưởng chỉ 100.000 đồng/người.

Thông tin từ Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng, kết quả khảo sát, thống kê tiền lương năm 2017 và tình hình thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP có mức chênh khá sâu. Cụ thể:
- Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp: 
Về tiền lương năm 2017: Cao nhất là 256.747.692 đồng/tháng; thấp nhất là 3.320.000 đồng/tháng, cả hai mức đều thuộc các doanh nghiệp dân doanh. Về tiền lương bình quân năm 2017, cao nhất thuộc về doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.946.000 đồng/tháng; thấp nhất là doanh nghiệp dân doanh 6.059.000 đồng/tháng. 
Về tiền thưởng Tết Dương lịch 2018: Đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền thưởng cao nhất là 11.400.000 đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người. Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước có mức tiền thưởng cao nhất là 8.700.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh có mức tiền thưởng cao nhất là 35.441.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI có mức tiền thưởng cao nhất là 35.159.000 đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng.
Về tiền thưởng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018: Đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 1.500.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước có mức tiền thưởng cao nhất là 300.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 70.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 92.995.000 đồng, thấp nhất là 1.008.000 đồng.
- Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp:
Về tiền lương năm 2017: Cao nhất 79.185.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.320.000 đồng/tháng. Về tiền lương bình quân năm 2017 của người lao động: loại hình công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 12.664.000 đồng/tháng; loại hình doanh nghiệp FDI là  6.810.000 đồng/tháng; loại hình doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.582.000 đồng/tháng; và loại hình doanh nghiệp dân doanh 6.330.000 đồng/tháng.
Về tiền thưởng Tết Dương lịch 2018: Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền thưởng cao nhất là 11.346.000 đồng; thấp nhất là 300.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 33.600.000 đồng, thấp nhất là 4.100.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 33.975.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Đối với  các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 70.000.000 đồng, thấp nhất là 7.500.000 đồng, bình quân là 9.177.000 đồng.
Về tiền thưởng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018: Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền thưởng cao nhất là 25.000.000 đồng, thấp nhất là 2.000.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng, thấp nhất là 4.100.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng, thấp nhất là 250.000 đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 131.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.