Đà Nẵng cấm tự ý chuyển dịch quyền sử dụng đất

VietTimes -- Cấm các chủ đầu tư dự án chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ dưới mọi hình thức khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, nhà ở.
Trước thực trạng các chủ đầu tư, chủ sử dụng đất trên địa bàn trong thời gian qua tự ý thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở, căn hộ khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra văn bản chấn chỉnh
Trước thực trạng các chủ đầu tư, chủ sử dụng đất trên địa bàn trong thời gian qua tự ý thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở, căn hộ khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra văn bản chấn chỉnh

Trước thực trạng các chủ đầu tư, chủ sử dụng đất trên địa bàn trong thời gian qua tự ý giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở, căn hộ cho các tổ chức và người dân khi chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, nhà ở… 

Bên cạnh đó, có nhiều dự án chỉ dựa trên sơ đồ ranh giới sử dụng đất dự kiến, quy hoạch dự kiến, nhưng chưa được UBND TP phê duyệt đã tổ chức thực hiện việc giao dịch chuyển quyền sử dụng đất không đảm bảo các quy định về pháp luật, dễ dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về sau.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư dự án không được phép chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ dưới mọi hình thức cho người dân khi dự án chưa đầy đủ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, nhà ở.

Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch - Xây dựng không cung cấp cho chủ đầu tư các đồ án quy hoạch khi chưa được UBND TP phê duyệt…; Bên cạnh đó, UBND TP đề nghị các tổ chức, người dân khi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ từ các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các yêu cầu về pháp lý của dự án trước khi nhận chuyển quyền và các hình thức khác liên quan đến nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn hộ để tránh xảy ra các thiệt thòi và tranh chấp, khiếu nại về sau.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện triển khai và đề nghị người dân quan tâm, chia sẽ thông tin để công tác quản lý đất đai, nhà ở trên địa bàn TP diễn ra lành mạnh, đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành.