Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số Vô tuyến điện

VietTimes – Chiều nay, 2/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội thông qua, bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và 5 bộ luật khác.

Luật sửa đổi, bổ sung sẽ tạo cơ chế cạnh tranh và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn triển khai kinh doanh viễn thông

Luật sửa đổi, bổ sung sẽ tạo cơ chế cạnh tranh và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn triển khai kinh doanh viễn thông

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số theo hướng minh bạch, cạnh tranh hơn, gắn việc khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả với trách nhiệm và chế tài rõ ràng tập trung vào các nhóm chính sách mới.

Đặc biệt, luật đã tạo cơ chế cạnh tranh và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn triển khai, để các doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia đầu tư kinh doanh hoạt động viễn thông, bằng việc xác định rõ băng tần dành cho thông tin di động được phân bổ, cấp quyền sử dụng thông qua cơ chế đấu giá, thi tuyển.

Việc đấu giá, thi tuyển dựa trên các tiêu chí mức trả tiền cấp quyền sử dụng tần số và cam kết của doanh nghiệp về phát triển mạng viễn thông.

Luật bổ sung cơ chế trong trường hợp không có sự thay đổi của nhà nước về quy hoạch băng tần cho phép các doanh nghiệp đã được cấp phép sử dụng tài nguyên tần số, sau khi hoàn thiện đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước và cam kết thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng trong chu kỳ tiếp theo được cấp lại giấy phép.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Riêng quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 để các tổ chức đào tạo có thời gian chuyển đổi đáp ứng đầy đủ các quy định theo luật.