Infographic Công bố khảo sát mức độ tham nhũng trên thế giới

Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) vừa công bố danh sách các quốc gia có chỉ số tham nhũng cao nhất và các quốc gia “trong sạch” nhất trên thế giới trong năm 2016.

Dựa vào các số liệu từ các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Phi và Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) của Thụy Sĩ về chỉ số tham nhũng trong khu vực công như chính phủ, hệ thống pháp luật, các đảng phái chính trị và hành chính công, danh sách của TI được chia theo thang điểm từ 0 (mức độ tham nhũng cao) đến 100 (rất trong sạch)./.

Theo VietnamPlus