Có thêm 14 dự án xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ trong 3 tháng đầu năm

Hiện cả nước có 88 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ (tăng 14 dự án so với cuối năm 2014), với số lượng căn hộ ban đầu là 36.113 căn hộ xin điều chỉnh thành 49.199 căn hộ (tăng 13.086 căn hộ).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có 88 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ (tăng 14 dự án so với cuối năm 2014), với số  lượng căn hộ ban đầu là 36.113 căn hộ xin điều chỉnh thành 49.199 căn hộ (tăng 13.086 căn hộ); 62 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã  hội (tăng 02 dự án so với cuối năm 2014) với quy mô xây dựng khoảng 41.769  căn hộ.

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội, chuyển đổi nhà ở thương  mại sang nhà ở xã hội, điều chỉnh cơ cấu nhà ở thương mại.

Theo Trí thức trẻ