Cổ phiếu TTF bị kiểm soát đặc biệt, trách nhiệm thuộc về ai?

Từ chỗ là cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư săn đón, giờ thì bán không ai mua, từ chỗ làm ăn có lãi đến bất ngờ báo lỗ hàng nghìn tỷ đồng, mọi chuyện đảo lộn trong vòng chưa đầy 1 tháng. Vậy thì ai, hay đơn vị nào đã để cổ phiếu TTF rơi vào diện bị kiểm soát đặc biệt và gây thua lỗ cho hàng nghìn nhà đầu tư?

Ai, đơn vị nào đã để cổ phiếu TTF rơi vào diện bị kiểm soát đặc biệt?

Ai, đơn vị nào đã để cổ phiếu TTF rơi vào diện bị kiểm soát đặc biệt?

Theo VTV