Chính phủ đồng ý đầu tư dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất có quy mô quy hoạch là 319 ha tại xã Bình Thạnh, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi của chủ đầu tư Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án cả hai giai đoạn là 2.025 tỷ đồng

Về tiến độ thực hiện, giai đoạn 1.A của dự án sẽ được triển khai từ quý III/2016 đến quý II/2018, quy mô 166 ha. Giai đoạn 1.B được triển khai từ quý III/2018 đến quý II/2019 với quy mô 153 ha.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ KHĐT, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ký quỹ dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định và lựa chọn phương án thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp và thực hiện cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình duyệt theo quy định trước khi triển khai dự án; có các biện pháp giám sát thực hiện các dự án có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quốc phòng có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến an ninh quốc phòng trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan liên quan giao đất phù hợp với tiến độ dự án, thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai.