PetroVietnam đi 'đòi nợ' hàng nghìn tỷ đồng

Tổng số tiền mà Tập đoàn Dầu khí đã ứng cho các địa phương để thực hiện dự án cơ sở hạ tầng nhưng chưa được hoàn trả lên đến trên 3.700 tỷ đồng.
PetroVietnam đi 'đòi nợ' hàng nghìn tỷ đồng

Phần lớn trong số này là tiền Tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam) đã ứng cho các tỉnh để thực hiện các công trình giao thông kết nối các quốc lộ vào vùng thực hiện dự án của ngành dầu khí.

Điển hình là hệ thống giao thông nối thành phố Cà Mau với khu công nghiệp khí điện đạm Cà Mau. Dự án này do Tập đoàn ứng vốn với giá trị quyết toán 366 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng 3 năm nay, song Bộ Kế hoạch Đầu tư vẫn chưa bố trí được nguồn trả lại.

Tương tự, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) cũng do PetroVietnam ứng vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng. Dự án này đã hoàn thành năm 2010 với mức đầu tư 370 tỷ đồng.Năm 2014, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã lập tổ liên ngành để rà soát các hạng mục báo cáo Thủ tướng, làm cơ sở hoàn trả tiền tạm ứng. PetroVietnam cho hay Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo đang dự thảo công văn trình Thủ tướng, song chưa rõ khi nào sẽ được nhận lại tiền.

Công trình đường nối từ quốc lộ 1A vào khu công nghiệp Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) gồm nhiều hạng mục thành phần, trong đó đoạn tuyến phía Bắc gần 9km hoàn thành từ hơn 10 năm qua, đã được Bộ Giao thông Vận tải “xác nhận nợ” với PetroVietnam số tiền 37,5 tỷ từ tháng 8/2012 nhưng đến giờ chưa thanh toán.Cũng tại dự án này, khoảng 100 tỷ đồng khác đã được Tập đoàn tạm ứng cho tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng đoạn nối từ nhà máy lọc dầu vào cảng Dung Quất.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, do nguồn ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Ngãi rót cho khu kinh tế trong những năm trở lại đây không đủ đầu tư hạ tầng nên đơn vị này không có tiền hoàn trả.

Trong báo cáo gửi hai bộ Kế hoạch Đầu tư và Giao thông Vận tải cuối tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí đã đề nghị ngành giao thông xác nhận số vốn ứng này và có ý kiến để Bộ Kế hoạch Đầu tư cân đối nguồn.

Trong khi đó, hạng mục Cầu sắt Bình Thuận có mức đầu tư hơn 500 triệu đồng đã đưa vào sử dụng và bàn giao cho tỉnh Quảng Ngãi quản lý nhưng đến nay vẫn chưa được quyết toán.

Lãnh đạo PetroVietnam cho biết, tổng số tiền mà Tập đoàn đã ứng đến nay lên đến 3.713 tỷ đồng.

Theo VnE