Chân dung Tổng Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

VietTimes -- Sáng 28/1, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII chính thức ra mắt quốc dân, đồng bào. Viettimes xin trân trọng giới thiệu chân dung 19 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 Ủy viên Ban Bí thư khóa mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp báo sáng 28/1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp báo sáng 28/1

Chân dung Tổng Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII ảnh 1

Chân dung Tổng Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII ảnh 2
Chân dung Tổng Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII ảnh 3

Chân dung Tổng Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII ảnh 4 

BAN BÍ THƯ

Chân dung Tổng Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII ảnh 5

 T.TB