Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

Danh sách 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương khóa XI. Đây đều là những gương mặt được tín nhiệm cao, đang nắm giữ các trọng trách trong các cơ quan Đảng, chính phủ và tại địa phương

Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 1

175 ỦY VIÊN CHÍNH THỨC

Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 2
Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 3
Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 4
Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 5
Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 6
Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 7
Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 8

Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 9

25 ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT

Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 10
Chân dung 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI ảnh 11

 Theo Zing