Cao thủ bóng biểu diễn giả ông già đi đá bóng đường phố

VietTimes -- Cao thủ bóng biểu diễn đóng giả làm một ông già đi đá bóng cùng các bạn trẻ đường phố. Đừng coi thường các ông già bạn nhé.
Bóng đá đường phố
Bóng đá đường phố