Cận cảnh một số thuỷ lôi do Hải quân Việt Nam tự lực sản xuất

Đây là những loại thuỷ lôi do Hải quân nhân dân Việt Nam tự lực sản xuất, vừa được trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020...
Thuỷ lôi KMP
Thuỷ lôi KMP

Thuỷ lôi KMP:

Đây là loại vũ khí phòng chống các phương tiện đổ bộ đường biển, đường sông, trong luồng lạch hẹp, có độ sâu đến 20m.

Thuỷ lôi KMP hoạt động theo nguyên tắc chạm nổ, tự động định sâu, sử dụng nhiều phương tiện thả có độ cao đến 1,5m.


Thuỷ lôi đã được nghiệm thu trên bờ và trên biển năm 2013 đạt kết quả tốt.

Thuỷ lôi KMP được sản xuất bởi Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân; được Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng nghiệm thu năm 2014 đạt kết quả tốt.

* Thuỷ lôi UĐM:

Đây là loại thuỷ lôi không chạm nổ, được thả trong chướng ngại thuỷ lôi phòng thủ để tiêu diệt các loại tàu mặt nước của địch ở độ sâu từ 12 – 50m và tàu ngầm ở độ sâu đến 125m.

Thuỷ lôi UĐM

UĐM được thả từ tàu mặt nước hoặc máy bay.

Năm 2014, thuỷ lôi được nghiệm thu thả, thử nổ trên biển đạt kết quả tốt, các thông số đều tương đương với thuỷ lôi do Liên Xô sản xuất.

Thuỷ lôi UĐM cũng do Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân sản xuất.

Theo: QĐND