Uy lực dàn vũ khí mới của Hải quân Việt Nam

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến Tư lệnh Hải quân: từ năm 2010, Hải quân nhân dân Việt Nam lên hiện đại, có đủ 5 thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm; pháo binh – tên lửa; không quân Hải quân; Hải quân đánh bộ, Đặc công Hải quân và Phòng thủ đảo.
Uy lực dàn vũ khí mới của Hải quân Việt Nam