Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập 2 Cục, Vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48/2022/NĐ-CP  ngày 26/7/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo đó sẽ có một số đơn vị mới được thành lập.
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (ảnh Mic)
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (ảnh Mic)

Theo Nghị định 48/2022/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành, về cơ cấu tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) gồm 7 vụ chức năng: Vụ Bưu chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ. Trong đó Vụ Kinh tế số và Xã hội số mới được bổ sung so với Nghị định trước đó và giảm Vụ Công nghệ thông tin.

Nghị định mới của Chính phủ quy định Bộ TT&TT có các Cục: Cục Báo chí; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin cơ sở; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Cục Bưu điện Trung ương. Như vậy theo Nghị định mới của Chính phủ thì Bộ có thêm 2 Cục mới là Cục Chuyển đổi số quốc gia và Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, cắt giảm Cục Tin học hóa so với Nghị định trước đó.

Ngoài ra Nghị định cũng quy định một số đơn vị chức năng như: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin, Báo VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/2022 và thay thế Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.