Bổ sung dự án sân golf tại Hà Nội vào quy hoạch sân golf Việt Nam

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản đề nghị sở, ngành, địa phương liên quan bổ sung dự án sân golf trên địa bàn thành phố vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.
Ảnh minh họa, nguồn internet.
Ảnh minh họa, nguồn internet.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 902/TTg-NN ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự án sân golf trên địa bàn thành phố Hà Nội vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Trong đó, cho biết, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3294/TTr-BKHĐT ngày 20/4/2017 về việc bổ sung dự án sân golf trên địa bàn TP. Hà Nội vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên. Giao UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, đê điều, tài nguyên nước (trong đó lưu ý quy định về xả thải, sự lưu thông dòng chảy của sông Đuống, bảo vệ nguồn nước sông Đuống), bảo vệ môi trường và các pháp luật khác có liên quan.

Về việc trên, UBND TP. Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm và đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo quy định.

Theo định hướng quy hoạch sân golf trên các vùng đến năm 2020, dự kiến quy hoạch sân golf cả nước đến năm 2020 là 89 sân.

Cụ thể, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ: dự kiến toàn vùng quy hoạch có 11 dự án sân golf, với tổng diện tích đất dự kiến là 1.456 ha, trên địa bàn của 5 tỉnh.

Vùng Đồng bằng sông Hồng: dự kiến toàn vùng quy hoạch 16 dự án sân golf, với tổng diện tích đất dự kiến là 1.909,7 ha, trên địa bàn của 6 tỉnh, thành phố.

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ: dự kiến toàn vùng quy hoạch có 29 dự án, với tổng diện tích đất dự kiến là 2.943 ha, trên địa bàn của 12 tỉnh, thành phố.

Vùng Tây Nguyên: dự kiến toàn vùng quy hoạch có 8 dự án, với tổng diện tích đất dự kiến là 839 ha, trên địa bàn của 3 tỉnh, thành phố.

Vùng Đông Nam Bộ: dự kiến toàn vùng quy hoạch có 21 dự án, với tổng diện tích đất dự kiến là 2.376 ha, trên địa bàn của 5 tỉnh, thành phố.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long; dự kiến toàn vùng quy hoạch có 4 dự án, với tổng diện tích đất dự kiến là 461 ha, trên địa bàn của 3 tỉnh, thành phố.