Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các chỉ đạo về báo chí, xuất bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng 9/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thông báo kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Sau khi nghe phổ biến, quát triệt, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp nhằm giữ và tăng sản lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng; việc nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xuất bản, phát hành báo, tạp chí của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, việc bảo đảm kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng;…

Kết luận hội nghị, khẳng định vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và công tác nghiên cứu, xuất bản các sách lý luận, chính trị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị theo từng địa phương, đơn vị, từng cấp, từng ngành một cách căn cơ, đảm bảo chất lượng, đối tượng và thời gian quy định.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên; mua, đọc và làm theo báo Đảng trở thành phong trào rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng địa phương, các nhà xuất bản cần nâng cao chất lượng các ấn phẩm nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng, tạo sức hấp dẫn với độc giả và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin chính thống trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ người làm báo để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu, nhiệm vụ được đặt ra.

Theo Báo Chính phủ