Bắc Giang chỉ đạo Tập đoàn FLC đẩy nhanh tiến độ 06 dự án

VietTimes -- Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, mặc dù FLC đã tích cực trong việc triển khai các dự án tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Tập đoàn FLC đang triển khai nhiều dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Tập đoàn FLC đang triển khai nhiều dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái mới chủ trì buổi họp kiểm điểm tiến độ các dự án của Công ty CP Tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hiện nay, FLC được UBND tỉnh Bắc Giang cho phép khảo sát, lập quy hoạch một số dự án: Quy hoạch phân khu Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Khuôn Thần - Bắc Giang; Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí hồ Hố Cao - Bắc Giang; Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, ở cao cấp Bắc Giang; Khu đô thị thông minh thuộc phân khu 8,9 thành phố Bắc Giang; Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê kết hợp căn hộ cao cấp và nhà phố Bắc Giang; Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Châu Minh, Mai Đình tại Hiệp Hòa.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, mặc dù FLC đã tích cực trong việc triển khai các dự án tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ông Dương Văn Thái chỉ đạo, Tập đoàn FLC phải tập trung đẩy nhanh tiến độ các công việc, trong đó cần ưu tiên thứ tự triển khai các dự án: Tổ hợp thương mại dịch vụ, ở cao cấp Bắc Giang; Quy hoạch phân khu Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Khuôn Thần - Bắc Giang; Trung tâm hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê kết hợp căn hộ cao cấp; Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao vui chơi giải trí Hồ Hố Cao; Khu đô thị thông minh; và Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại xã Châu Minh, Hiệp Hòa.

Phối hợp, cung cấp tài liệu cho UBND huyện Lục Ngạn, UBND Lạng Giang để phục vụ việc thực hiện lồng ghép vào quy hoạch chung thị trấn Chũ và thị trấn Kép.

Hoàn chỉnh các phương án sơ bộ các dự án: Quy hoạch khu đô thị thông minh; Trung tâm hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê kết hợp căn hộ cao cấp; Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí hồ Hố Cao để báo cáo Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh./.