Ảnh: Lập cầu hàng không tiếp tế lương thực cho gần 3.000 người dân đang bị chia cắt ở Phước Sơn

VietTimes – Để ứng cứu người dân huyện Phước Sơn (Quảng Nam) bị chia cắt bởi sạt lở do mưa lũ, Trung đoàn 930 (thuộc Sư đoàn Không quân 372) đã lập cầu hàng không, thả hàng cứu trợ đến người dân.

Máy bay của Trung đoàn 930 (thuộc Sư đoàn Không quân 372) làm nhiệm vụ tiếp tế cho người dân huyện Phước Sơn (Quảng Nam)

Máy bay của Trung đoàn 930 (thuộc Sư đoàn Không quân 372) làm nhiệm vụ tiếp tế cho người dân huyện Phước Sơn (Quảng Nam)

Số hàng tiếp tế được chuyển đến gần 3.000 người dân huyện Phước Sơn (Quảng Nam) gồm lượng thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Số lượng hàng tiếp tế sẽ đủ để người dân nơi đây dùng trong vòng 1 tháng cho đến khi giao thông được thông tuyến trở lại.

Clip: Trung đoàn 930 (thuộc Sư đoàn Không quân 372) lập cầu hàng không, thả hàng cứu trợ đến người dân huyện Phước Sơn (Quảng Nam)

VietTimes xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh lực lượng không quân thả hàng cứu trợ đến người dân huyện Phước Sơn, Quảng Nam (ảnh: TĐ930):

Ảnh: Lập cầu hàng không tiếp tế lương thực cho gần 3.000 người dân đang bị chia cắt ở Phước Sơn ảnh 1

Lực lượng không quân chuẩn bị lên đường

Ảnh: Lập cầu hàng không tiếp tế lương thực cho gần 3.000 người dân đang bị chia cắt ở Phước Sơn ảnh 2

Các loại nhu yếu phẩm, thuốc men được chất trên máy bay

Ảnh: Lập cầu hàng không tiếp tế lương thực cho gần 3.000 người dân đang bị chia cắt ở Phước Sơn ảnh 3

Thêm điểm sạt nhìn từ trên không

Ảnh: Lập cầu hàng không tiếp tế lương thực cho gần 3.000 người dân đang bị chia cắt ở Phước Sơn ảnh 4

Bên dưới cánh bay

Ảnh: Lập cầu hàng không tiếp tế lương thực cho gần 3.000 người dân đang bị chia cắt ở Phước Sơn ảnh 5
Ảnh: Lập cầu hàng không tiếp tế lương thực cho gần 3.000 người dân đang bị chia cắt ở Phước Sơn ảnh 6
Ảnh: Lập cầu hàng không tiếp tế lương thực cho gần 3.000 người dân đang bị chia cắt ở Phước Sơn ảnh 7

Lực lượng không quân thả hàng cứu trợ

Ảnh: Lập cầu hàng không tiếp tế lương thực cho gần 3.000 người dân đang bị chia cắt ở Phước Sơn ảnh 8