Án phạt nặng cho công ty con của Habeco

VietTimes – Chủ trương tăng vốn của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình vốn đã được thông qua từ đầu năm 2015. Mà tại Bản cáo bạch được phát hành vào cuối năm 2016 của Habeco, Habeco vẫn ghi nhận Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình có vốn điều lệ là 37,7 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của Habeco tại đây là 62,05%.
Hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm tại CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình. (Ảnh: SCT Quảng Bình)
Hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm tại CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình. (Ảnh: SCT Quảng Bình)

SSC vừa công bố thông tin cho hay, ngày 03/11/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1021/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 300 trăm triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN (Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/ĐHCĐ-NQ ngày 20/01/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2015 nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định);

- Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, 2016; Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/4/2016 và Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 25/4/2017)

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình là 360 triệu đồng. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2017.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình được biết đến là một trong số 17 công ty con của  Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco; HoSE: BHN). Bản cáo bạch niêm yết của Habeco cho thấy, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 05/12/2014 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, tỷ lệ nắm giữ của Habeco tại thành viên này là 62,05%.

Tuy nhiên, cập nhật tại thời điểm đó, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình mới chỉ có 37,7 tỷ đồng. Chưa rõ sau khi Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình tăng “chui” vốn điều lệ lên mức 58 tỷ đồng như trên, tỷ lệ sở hữu của Habeco đã bị điều chỉnh ra sao.

Thực tế, mức xử phạt hành chính mà UBCKNN vừa dành cho Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình – lên tới 360 tỷ đồng – phần nào thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng ở đơn vị này.

Lưu ý, chủ trương tăng vốn của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình vốn đã được thông qua từ đầu năm 2015. Mà tại Bản cáo bạch được phát hành vào cuối năm 2016 của Habeco, Habeco vẫn ghi nhận Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình có vốn điều lệ là 37,7 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của Habeco tại đây là 62,05%.

Phải chăng tại thời điểm đó, việc tăng vốn của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình chưa diễn ra, hay đã diễn ra rồi mà Habeco không hay biết (?)./.

Xuân Thắng