3 cách reset Apple Watch ngay cả khi bạn quên mật khẩu

Cho dù bạn quên mật khẩu (passcode) Apple Watch, hay gặp vấn đề với thiết bị đeo tay này, hoặc đơn giản bạn chỉ muốn bán nó, bạn đều có thể cần reset (đặt lại) đồng hồ của mình.

Trước khi reset Apple Watch, bạn cần chắc chắn mình đã sao lưu nó nếu bạn muốn khôi phục lại thông tin trong tương lai. Nếu bạn sao lưu iPhone bằng iCloud hoặc máy Mac, bản sao lưu của Apple Watch cũng sẽ được tạo tự động. Lưu ý, nếu bạn sao lưu bằng máy Mac, tất cả thông tin trong bản sao lưu Apple Watch đều sẽ được mã hóa.

3 cách reset Apple Watch ngay cả khi bạn quên mật khẩu
3 cách reset Apple Watch ngay cả khi bạn quên mật khẩu

Cách 1: Reset Apple Watch bằng iPhone


Nếu bạn đã kết nối Apple Watch với iPhone, bạn có thể sử dụng iPhone để reset thiết bị đeo tay của mình sử dụng ứng dụng Watch.

Bước 1: Đặt Apple Watch gần iPhone, sau đó mở ứng dụng Watch.

Bước 2: Di chuyển xuống dưới và chọn General.

Bước 3: Di chuyển xuống dưới cùng và chọn Reset.

Bước 4: Chọn Erase All Apple Watch Content and Settings.

Bước 5: Nếu Apple Watch hỗ trợ kết nối di động, bạn cần xác nhận hủy hoặc giữ gói cước dữ liệu di động.

Cách 2: Reset Apple Watch ngay trên đồng hồ


Bước 1: Mở ứng dụng Settings trên Apple Watch.

Bước 2: Chọn General.

Bước 3: Di chuyển xuống dưới cùng và chọn Reset.

Bước 4: Bấm nút Erase All Content and Settings.

Bước 5: Nếu bạn đã cài mật khẩu đồng hồ, hãy nhập mật khẩu khi được yêu cầu.

Bước 6: Vuốt xuống dưới và chọn Erase All hoặc Erase All & Keep Plan nếu thiết bị hỗ trợ kết nối di động.

Cách 3: Reset Apple Watch không cần mật khẩu


Bạn cũng có thể reset Apple Watch nếu bạn quên mật khẩu, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Kết nối Apple Watch với cục sạc.

Bước 2: Nhấn và giữ nút Side (Nguồn).

Bước 3: Nhấn mạnh lên thanh trượt Power Off và thả tay ra.

Bước 4: Bấm nút Erase all content and settings.

Theo Vietnamnet