2 tháng có hơn 16.000 doanh nghiệp dừng hoạt động

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 26.2, số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.
2 tháng có hơn 16.000 doanh nghiệp dừng hoạt động

Cụ thể, có 7.220 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 9.251 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký.

Dù hoạt động của DN còn nhiều khó khăn, tuy nhiên tính chung 2 tháng đầu năm nay, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy cả nước vẫn có 13.904 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 113.000 tỉ đồng, tăng 1% về số lượng và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, số DN quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay là 7.416 DN, tăng 69,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thanh Niên