Áp dụng mã số, mã vạch trong truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả

Áp dụng mã số, mã vạch trong truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả

VietTimes – Ngày 4/8, tại Hà Nội, Hội Mã số Mã vạch Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Áp dụng mã số, mã vạch trong truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả". Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ đề tài cùng tên của Hội thực hiện trong năm 2020 nhằm mục tiêu ứng dụng công nghệ mã số, mã vạch để minh bạch hóa thông tin về sản phẩm, hàng hóa.
Đã cấp 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh

Đã cấp 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh

Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp khoảng 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước; tiến hành cấp hơn 12 triệu căn cước công dân tại 16 tỉnh, thành phố và đang xây dựng phần mềm phục vụ kết nối hệ thống Căn cước công dân với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.