Xăng dầu trong nước đang bị sức ép tăng giá

Theo Bộ Công thương, ngày 4-5 bộ sẽ công bố điều hành giá và có thể giá sẽ tăng.
Xăng dầu trong nước đang bị sức ép tăng giá

Theo quy định, nếu ngày công bố giá cơ sở (để điều chỉnh giá) vào ngày nghỉ, ngày lễ thì liên bộ sẽ công bố vào ngày ngay sau kỳ nghỉ. Vì vậy, ngày 4-5-2015 Bộ Công thương sẽ công bố điều hành giá.

Về xu hướng giá, do giá xăng dầu thế giới gần đây phức tạp, có ngày tăng đến 4 USD/thùng. 

Bên cạnh đó, quỹ bình ổn xăng dầu đang phải xả cỡ 1.000 đồng/lít để bù lỗ cho xăng, vì vậy sẽ điều hành theo đúng quy định, tuy nhiên sẽ phải theo dõi chặt chẽ giá trong những ngày nghỉ lễ tới để có căn cứ điều hành.

Theo Tuổi trẻ