10 cách hacker thường dùng để “ăn cắp” mật khẩu của bạn trên mạng xã hội

10 cách hacker thường dùng để “ăn cắp” mật khẩu của bạn trên mạng xã hội

VietTimes -- Mật khẩu của bạn được lưu trữ trong các hệ thống an toàn bằng cách sử dụng một số thuật toán đặc biệt được gọi là "Băm" (Hashing). Tin tặc cố gắng truy cập mật khẩu này bằng các kỹ thuật khác nhau, một trong những kỹ thuật phổ biến nhất được gọi là "Tấn công Từ điển”.