Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng “vòi” tiền tỷ: Yêu cầu rà soát việc bổ nhiệm Nguyễn Thị Kim Anh

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng “vòi” tiền tỷ: Yêu cầu rà soát việc bổ nhiệm Nguyễn Thị Kim Anh

VietTimes --  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng, Phòng PCTN thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có sai phạm; báo cáo kết quả trước ngày 30/6/ 2019.