VNREA đề xuất 5 giải pháp cho thị trường bất động sản

VietTimes -- Theo Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA), thị trường bất động sản nước ta hiện nay đang phục hồi mạnh mẽ nhưng cũng  tiềm ần các nguy cơ tiêu cực.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong Báo cáo ngày 27/10/2016 của VNREA, hiệp hội này nhận định hệ thống chính sách đối với thị trường BĐS hiện nay đang phát huy hiệu quả tích cực giúp thị trường BĐS phục hồi mạnh mẽ và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Tuy nhiên, VNREA cũng cảnh báo, gần đây đã xuất hiện một số dấu hiệu tiềm ần các nguy cơ tiêu cực cho thị trường BĐS. Điều này ảnh hưởng đến sự điều hành của Chính phủ và các quyết định của chủ đầu tư trở nên thiếu chính xác, nhiều rủi ro.

Từ đó, VNREA đã đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững thị trường BĐS:

Một là, Tiếp tục phát triển nhà ở xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước; thúc đẩy việc bố trí nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội và kiên trì thực hiện chính sách đã được nêu ra tại Luật Nhà ở cũng như các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở cho các đối tượng là người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Hai là, cho phép tiếp tục thực hiện một số cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển nhà ở thương mại có diện tích nhỏ (căn hộ chung cư có diện tích dưới 75m2), giá bán thấp (dưới 15 triệu đồng/m2) như: Giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, được ưu tiên tiếp cận nguồn vốn đầu tư... Sắp tới, cần có sự phân biệt về thuế, tiếp cận đất đai, tiếp cận nguồn vốn giữa các dự án nhà ở thương mại cao cấp và nhà ở thương mại giá thấp và coi đây là chính sách lâu dài nhằm cân đối cung - cầu của thị trường BĐS

Ba là, để điều tiết lượng hàng hóa và cân đối sản phẩm BĐS phù hợp với nhu cầu của thị trường, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, vai trò của chính quyền địa phương rất quan trọng. Chính quyền địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn cần có chương trình, kế hoạch không chỉ phát triển nhà ở chung chung mà còn xác định rõ tỷ trọng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại phân khúc trung bình, thấp và nhà ở cao cấp với diện tích, khu vực cụ thể. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính, quyết định việc cấp đất dự án, xác định tiến độ của dự án hợp lý, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương mình ở từng thời điểm phát triển. Đề nghị Chính phủ có chế tài và tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện của các địa phương.

Bốn là, chính sách tín dụng, nguồn vốn cho thị trường BĐS có vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho thị trường phát triển lành mạnh và ổn định. Vì vậy, đề nghị có sự phối hợp giữa các Bộ, ngành có liên quan và Ngân hàng Nhà nước trong việc điều tiết nguồn tín dụng hợp lý, tránh tập trung tín dụng quá lớn vào một số phân khúc hoặc một số chủ đầu tư. Bên cạnh đó, cần đảm bảo chính sách nuôi dưỡng và phát triển phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trung bình, thấp để đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhu cầu nhà ở của các đối tượng chính sách của Nhà nước.

Năm là, Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS có quy định về việc hạn chế phát triển, giao dịch đất đai, BĐS tại các khu vực có liên quan đến an ninh - quốc phòng, lợi ích quốc gia, đối với tổ chức cá nhân nước ngoài. Nghị định của Chính phủ đã giao cho các Bộ Quốc phòng, Công an xác định rõ vị trí các khu vực này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể và chưa công bố rộng rãi nên chính quyền địa phương, chủ đầu tư và người dân không nắm được. Điều này dẫn đến nhiều dự án BĐS ở các địa bàn nhạy cảm chưa có biện pháp để quản lý chặt chẽ. Do đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần nhanh chóng có quy định cụ thể, làm cơ sở cho các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.