Vingroup hợp tác với LIX thông qua công ty con

LIX sẽ cùng Xavinco thành lập một pháp nhân doanh nghiệp dự án với vốn điều lệ không quá 500 tỷ đồng, trong đó phần góp của LIX không quá 26% vốn điều lệ.
Vingroup hợp tác với LIX thông qua công ty con

Theo nghị quyết mới đây của HĐQT CTCP Bột giặt LIX (Mã CK: LIX) thì công ty này đã thông qua chủ trương hợp tác giữa CTCP Bột giặt LIX với CTCP Bất động sản Xavinco.

Cụ thể, LIX sẽ cùng Xavinco thành lập một pháp nhân doanh nghiệp dự án với vốn điều lệ không quá 500 tỷ đồng, trong đó phần góp của LIX không quá 26% vốn điều lệ.

Pháp nhân doanh nghiệp dự án được thành lập với mục đích thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng của Khu Đất do Chi nhánh CTCP Bột Giặt LIX đang sử dụng với diện tích 11.777,8 m2 tại số 233 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho phù hợp với quy hoạch Khu đô thị chức năng của UBND Thành phố Hà Nội.

Phương án hợp tác thành lập Doanh nghiệp dự án để tạo nguồn cho việc di dời cơ sở sản xuất tại 233 Nguyễn Trãi phù hợp với quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị được ban hành kèm theo Quyết định 86/2010/QĐ-Ttg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, CTCP bất động sản Xavinco được thành lập ngày 11/5/2010 và Vingroup (VIC) là cổ đông sáng lập. Hiện tại, Vingroup đang sở hữu cổ phần có quyển chi phối tại Xavinco lên tới 96,44%.

Theo Infonet