Viglacera báo lãi ròng 1.280 tỉ đồng năm 2021

VietTimes – Tại ngày 31/12/2021, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của VGC đạt 2.701,4 tỉ đồng tăng gấp đôi so với thời điểm cuối quý 3 và tăng 39% so với đầu năm.

Viglacera báo lãi ròng 1.280 tỉ đồng năm 2021

Viglacera báo lãi ròng 1.280 tỉ đồng năm 2021

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã CK: VGC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 442,2 tỉ đồng, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ quý 4/2020.

Doanh thu thuần của VGC trong quý 4/2021 đạt 3.692,4 tỉ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, công ty này ghi nhận lợi nhuận gộp ở mức 891,7 tỉ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ quý 4/2020.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính cũng đem về cho VGC 157,5 tỉ đồng doanh thu trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận đạt 11,89 tỉ đồng. VGC cũng ghi nhận 43,5 tỉ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, tăng gấp 7,25 lần so với quý 4/2020.

Luỹ kế cả năm 2021, VGC báo lãi sau thuế 1.280,2 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.227,7 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của VGC, mảng bất động sản khu công nghiệp tiếp tục mang lại hiệu quả và tăng trưởng cho công ty.

Viglacera báo lãi ròng 1.280 tỉ đồng năm 2021 ảnh 1

Được biết, trong quý 4/2021, VGC đã hoàn tất việc nâng tỉ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ từ 35% lên 65%, từ đó giúp mảng kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty có sự chuyển biến tích cực.

Trên bảng cân đối, tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của VGC đạt 22.015 tỉ đồng, tăng 19,7% so với cuối quý 3 và tăng 22% so với đầu năm.

Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của VGC đạt 2.701,4 tỉ đồng, chưa kể 196,8 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng gấp đôi so với thời điểm cuối quý 3 và tăng 39% so với đầu năm.

Số dư hàng tồn kho của VGC tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 3.848,4 tỉ đồng, tăng khoảng 348,7 tỉ đồng so với đầu năm. Bên cạnh đó, công ty này cũng ghi nhận 5.128,6 tỉ đồng tài sản dở dang dài hạn, tăng 60% so với đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của VGC tại ngày 31/12/2021 đạt 13.648 tỉ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong khi đó, quy mô vốn chủ sổ hữu đạt 3.66 tỉ đồng, tăng 17% so với đầu năm 2021./.