Viettel Global báo lãi trước thuế 12 tỷ đồng năm 2019

VietTimes – Nhờ tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, kết quả kinh doanh năm 2019 của VGI có phần được cải thiện so với năm 2018.
Thị trường Myanmar tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho VGI (Ảnh: Internet)
Thị trường Myanmar tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho VGI (Ảnh: Internet)

Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - Mã CK: VGI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Trong đó, VGI ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất cả năm 2019 đạt 17.104 tỷ đồng (tăng 1,4% so với năm 2018); lợi nhuận gộp đạt 6.102 tỷ đồng (tăng 15,1% so với năm 2018). Biên lợi nhuận gộp của VGI năm 2019 đạt 35,67%, tăng so với mức 31,4% năm 2018.

VGI cho biết hiệu quả hoạt động kinh doanh được cải thiện nhờ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là viễn thông, tăng doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, tăng cường cung cấp các giải pháp công nghệ cho các tổ chức, doanh nghiệp đã khiến các công ty thị trường của VGI có thêm nhiều khách hàng và hợp đồng lớn.

Tuy nhiên, do phải trích lập dự phòng khoản phải thu (2.557 tỷ đồng) chủ yếu đối với công ty Viettel Cameroon (VCR), chi phí quản lý doanh nghiệp của VGI tăng hơn gấp đôi so với năm 2018, đạt mức 4.469 tỷ đồng.

Do đó, VGI báo lãi trước thuế chỉ 12 tỷ đồng. Nếu loại trừ khoản trích lập dự phòng trên, doanh nghiệp này sẽ có lãi trước thuế hơn 2.100 tỷ đồng.

Viettel Global bớt lỗ so với năm 2018 (Nguồn: BCTCHN năm 2019 của VGI)
Viettel Global bớt lỗ so với năm 2018 (Nguồn: BCTCHN năm 2019 của VGI)

Sau khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, VGI báo lỗ ròng 535,4 tỷ đồng (trong đó, khoản lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 640,4 tỷ đồng) cải thiện rõ rệt so với mức lỗ 1.048,7 tỷ đồng năm 2018.

Hoạt động kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á của VGI tiếp tục được cải thiện, tăng mạnh từ từ 7.454 tỷ lên gần 9.400 tỷ đồng. Riêng tại Myanmar, việc các công ty liên doanh, liên kết  đi vào hoạt động ổn định giúp lợi nhuận tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với năm trước, đạt 323 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu tại Mỹ Latin vẫn giữ được mức độ ổn định với doanh thu đạt 2.200 tỷ đồng, còn khu vực Châu Phi giảm nhẹ.

Hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á của Viettel Global khởi sắc (Nguồn: BCTCHN năm 2019 của VGI)
Hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á của Viettel Global khởi sắc (Nguồn: BCTCHN năm 2019 của VGI)

Tại báo cáo kiểm toán 2019, VGI ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con VCR thành khoản mục đầu tư dài hạn khác do chưa thu thập được số liệu tài chính năm.

Hiện tại, bất đồng giữa cổ đông VGI và cổ đông sở tại về việc tổ chức thực hiện và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được giải quyết xong, VCR chưa cung cấp được số liệu BCTC từ tháng 11/2018 để hợp nhất BCTC nên kiểm toán viên nghi ngờ về khả năng VGI có thể thu hồi tất cả các khoản nợ phải thu đối với VCR.

Phía VGI cho biết doanh nghiệp này đã và đang tìm cách giải quyết triệt để các bất đồng với đối tác liên doanh.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù đại dịch Covid tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu, nhưng hoạt động của các công ty thị trường Viettel đầu tư không bị ảnh hưởng lớn do sớm chuyển đổi số từ cuối năm 2018.

Tại ngày phát hành báo cáo, Ban Tổng Giám đốc VGI đã đánh giá tác động của dịch Covid-19 và xác định không có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của tổng công ty.

Theo kế hoạch, năm 2020, VGI sẽ tăng trưởng thêm 5 triệu thuê bao, đây là một mục tiêu thách thức trong bối cảnh viễn thông toàn cầu đã đi vào ngưỡng bão hòa. Về chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của VGI sẽ tiếp tục dương./.