Vietravel báo lỗ 293 tỉ đồng nửa đầu năm 2021

VietTimes – Khoản lỗ ròng 293 tỉ đồng sau nửa đầu năm 2021 nâng lỗ lũy kế chưa phân phối của Vietravel lên mức 326 tỉ đồng, gần gấp đôi vốn điều lệ.

Khoản lỗ sau thuế nửa đầu năm 2021 đã kéo vốn chủ sở hữu của Vietravel xuống mức âm 118,4 tỉ đồng (Ảnh: Internet)

Khoản lỗ sau thuế nửa đầu năm 2021 đã kéo vốn chủ sở hữu của Vietravel xuống mức âm 118,4 tỉ đồng (Ảnh: Internet)

CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (Mã CK: VTR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu thuần đạt 545,6 tỉ đồng, giảm 43,8% so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn, Vietravel báo lỗ gộp 140,3 tỉ đồng.

Trong nửa đầu năm 2021, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành của Vietravel giảm tới 72% so với cùng kỳ xuống còn 169,5 tỉ đồng. Doanh thu bán vé máy bay của hãng cũng giảm 12,4% xuống 241 tỉ đồng. Ngược lại, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu cung cấp dịch vụ khác lần lượt tăng 33% và 65% lên 51,4 tỉ đồng và 85,6 tỉ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Vietravel đạt 48,3 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 42,4% và 27,7% lên 65,7 tỉ đồng và 122,8 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí và thuế, Vietravel báo lỗ sau thuế nửa đầu năm 2021 ở mức 293,4 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ 73,6 tỉ đồng. Khoản lỗ này đã nâng số lỗ lũy kế chưa phân phối của Vietravel lên mức 326 tỉ đồng, cao gần gấp đôi vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, khoản lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 cũng khiến vốn chủ sở hữu của Vietravel giảm mạnh từ 168,4 tỉ đồng xuống âm 118,4 tỉ đồng.

Trên bảng cân đối, tính đến ngày 30/6/2021, quy mô tổng tài sản của Vietravel đạt 1.922,2 tỉ đồng, tăng nhẹ 3,4% so với đầu năm.

Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất với 789,9 tỉ đồng - chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn của công ty con là Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đã bị phong tỏa để tuân thủ quy định về vốn tối thiểu cho giấy phép bay.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối tháng 6/2021, nợ phải trả của Vietravel đạt 2.040,6 tỉ đồng, tăng 20,7% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 1.208,4 tỉ đồng, chiếm 62,8% tổng nguồn vốn./.