VietinBank báo lãi 4.700 tỷ đồng trước thuế, đạt 54% kế hoạch năm

VietTimes -- Đó là thông tin được ông Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết tại Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 của nhà băng này.
Tổng Giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ - Ảnh: VietinBank
Tổng Giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ - Ảnh: VietinBank

Theo ông Lê Đức Thọ, trong 6 tháng đầu năm 2017, các chỉ tiêu tăng trưởng của VietinBank có nhiều chuyển biến tích cực so với toàn ngành. Cụ thể, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.030 nghìn tỷ đồng, tăng 9% tương đương 86 nghìn tỷ đồng so với 31/12/2016; huy động vốn đạt 947 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm tương đương 83 nghìn tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng đạt 767,8 nghìn tỷ đồng, tăng 67 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 9,6% so với đầu năm, cao hơn mức tăng của toàn ngành. Cho vay nền kinh tế tăng hơn 67 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3%, đạt 723 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 54% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, ước đạt 4.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu hiệu quả duy trì theo kế hoạch đề ra, ROA đạt 0,97%, ROE đạt 12,5%. Hoạt động kinh doanh của VietinBank tăng trưởng song song với chất lượng nợ được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều thách thức, song cả hệ thống VietinBank đã nỗ lực cao nhất, kinh doanh hiệu quả và đạt kết quả khả quan, “Có thể khẳng định, kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank 6 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng cao hơn mức bình quân toàn Ngành Ngân hàng” – ông Thắng nhấn mạnh.

Nói về kế hoạch trong thời gian tới, VietinBank cho biết sẽ bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra, Hoạt động tín dụng hướng tới định hướng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, trong đó đặc biệt là các dự án hiệu quả, các doanh nghiệp (DN), dự án đầu tư có chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất các sản phẩm thương hiệu Việt Nam cạnh tranh được trong khu vực và thị trường thế giới.

Song song đó, ngân hàng sẽ chú trọng tăng trưởng đi đôi với kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, không để phát sinh nợ nhóm 2, nợ xấu ngoài kế hoạch. Đồng thời VietinBank đẩy nhanh thu hồi các khoản nợ ngoại bảng, nợ bán VAMC, nợ xấu, bám sát định hướng xử lý nợ xấu theo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu để chủ động triển khai các phương án, kế hoạch xử lý nợ xấu tại VietinBank có kết quả.

Trước Vietinbank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.054 tỷ đồng, tăng 20,5% so cùng kỳ, đây cũng là con số lợi nhuận ấn tượng nhất trong số các nhà băng đã công bố KQKD.